Waardecreatiemodel: Hoe we waarde
creëren voor
onze stakeholders

Waarde

Input

Wij wenden waardevolle middelen aan...

Geproduceerd kapitaal Natuurlijk kapitaal Menselijk kapitaal Sociaal en relationeel kapitaal Intellectueel kapitaal Financieel kapitaal

Businessmodel

...om met ons businessmodel...

Waarom

Missie Ambitie

Hoe

Aviation Consumer Products & Services Real Estate Alliances & Participations

Output

...te sturen op resultaten...

Wat

We create Sustainable and Safe Performance We facilitate Top Connectivity We offer Excellent Visit Value We create a Competitive Marketplace We strengthen the Development of the Group

Outcome

...waarmee we waarde creëren voor onze stakeholders en omgeving.

Duurzaamheid en veiligheid als basisvoorwaarden De beste verbindingen Een aantrekkelijke luchthaven Een toplocatie Een sterke groep

Impact

Hiermee hebben we impact op de samenleving:

We leveren een bijdrage aan het Nederlandse bbp door het creëren van inclusieve werkgelegenheid op en rondom onze luchthavens, en indirecte werkgelegenheid door de economische bedrijvigheid die de luchthavens genereren.
De luchtvaart is verantwoordelijk voor 7-8% van alle CO2-uitstoot in Nederland. We nemen een proactieve rol in onze relatie met sectorpartners om de luchtvaartsector te verduurzamen. Daarnaast investeren we in robuuste infrastructuur.
Het gebruik van fossiele brandstoffen voor onze luchtvaartactiviteiten heeft een negatieve impact op de lokale luchtkwaliteit. We dragen bij aan een gezonde en leefbare woon- en werkomgeving door met partners te werken aan schone mobiliteit en de vermindering van ultra-fijnstof.
De bouwsector draagt in sterke mate bij aan de uitputting van grondstoffen. Wij stimuleren circulaire oplossingen door efficiënt gebruik van grondstoffen en materialen en werken actief samen om de luchthavenprocessen circulair te maken.
We dragen bij aan de vermindering van de impact op klimaatverandering door het gebruik van duurzame energie en brandstoffen. Met onze infrastructuur spelen we in op veranderende weersomstandigheden.
We werken samen met onze businesspartners en stakeholders om onze bijdrage aan de SDG’s te versterken en te versnellen.
Meer informatie over de KPI's en onze activiteiten ter ondersteuning van deze doelen kunt u lezen in het onderdeel Mens, milieu en omgeving van het hoofdstuk Onze resultaten.
XY
Volgende:

Onze strategie in
relatie tot risico's
en materiële aspecten