aAlliances & Participations


De business area Alliances & Participations richt zich op de exploitatie van regionale luchthavens en de ontwikkeling van internationale activiteiten. Onze regionale luchthavens verbinden hun respectieve regio's met de rest van de wereld. Bij onze internationale activiteiten ligt het accent op de levering van operationele kennis en expertise aan New York JFK, Brisbane en Groupe ADP. Met onze regionale en internationale activiteiten genereren we inkomsten en doen we tevens nieuwe kennis op die we vervolgens weer inzetten voor de Mainport Schiphol.

Kerncijfers

EUR miljoen

2018

2017

%

Totale omzet

204

184

10,7

Overige opbrengsten en resultaten uit vastgoed

3

13

-76,9

Bedrijfslasten

156

133

17,4

EBITDA

50

64

-20,7

Afschrijvingen

25

21

20,2

Exploitatieresultaat

26

43

-40,5

Resultaat deelnemingen

96

78

23,2

Gemiddelde vaste activa

1.233

1.156

6,6

EUR miljoen

Buitenlandse
luchthavens

Binnenlandse
luchthavens

Overige
deelnemingen

Totaal

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Totale omzet

12

13

111

100

81

71

204

184

Exploitatieresultaat

8

22

19

16

-1

5

26

43

Resultaat deelnemingen incl. rentebaten

95

77

-

-

-

1

95

78

Totaal resultaat

103

98

19

16

-1

6

121

121

Gemiddelde vaste activa

922

901

250

201

61

54

1.233

1.156

Aantal passagiers
(x 1.000)
Volgende:

Regulering
van de tarieven
op Schiphol