Sterkte-zwakteanalyse: Onze sterktes,
zwaktes, kansen en
bedreigingen

+

Sterke punten

 • Netwerk van bestemmingen
 • Sterke hubpositie van Schiphol in Europa
 • Duurzaamheid op ons terrein
 • Prijs-kwaliteitverhouding
 • Economische positie van de Randstad
 • Aantrekkelijkheid van Nederland als bestemming
 • AirportCity en groeiende vastgoedportefeuille

++

Kansen

 • Single European Sky en herindeling Nederlands luchtruim
 • Digitalisering, automatisering en big data
 • Internationale activiteiten en samenwerkingen
 • Initiatieven voor duurzame luchtvaart en innovatie
 • Opening van Lelystad Airport

Zwakke punten

 • Relatief kleine catchment area
 • Capaciteitstekort: terminal, VOP's en treinstation
 • Afhankelijkheid van klanten van belangrijke luchtvaartmaatschappijen
 • Geen rechtstreekse metroverbinding met Amsterdam
 • Plafond vliegtuigbewegingen

––

Bedreigingen

 • Afname van publiek draagvlak voor luchtvaart
 • Gevolgen van limiet vliegtuigbewegingen voor kwaliteit van netwerk
 • Terrorisme- en cyberdreiging
 • Toenemende concurrentie in transfermarkt vanuit andere hubluchthavens en door hub-bypassing
 • Impact van ultrafijnstof
 • Invloed van bouwactiviteiten op kwaliteitsbeleving
Volgende:

Optimaal kunnen
blijven verbinden
in de toekomst