TTop Connectivity


De beste verbindingen

De kracht van Mainport Schiphol ligt in het uitgebreide netwerk van bestemmingen, waarvan het merendeel wordt bediend door onze homecarrier KLM en zijn partners. Via Schiphol heeft Nederland een rechtstreekse link met de helft van het wereldwijde bbp en met 80 procent van het Europese bbp. Een sterke positie op dit moment biedt echter geen garanties voor de toekomst. In 2018 registreerde de luchthaven een afname van het aantal fullfreighter-bewegingen en een daling van het vrachtvolume. Onze strategie is om een gematigde en beheerste groei op Schiphol mogelijk te maken, met een accent op mainportgebonden verkeer. Hoewel de vraag naar vliegverkeer blijft toenemen, is een gematigde groei vereist om de juiste balans te vinden tussen de voordelen en de negatieve gevolgen van vliegverkeer. Onze regionale luchthavens behouden elk hun rol om hun eigen regio te bedienen en vakantievluchten te faciliteren.

Daarnaast is verdere ontwikkeling van zowel de luchtzijdige als de landzijdige infrastructuur op hubluchthaven Schiphol van wezenlijk belang om de toenemende aantallen passagiers te accommoderen en om reizigers en luchtvaartmaatschappijen een hoogwaardige dienstverlening te blijven bieden. Naast het creëren van extra capaciteit – door de bouw van de nieuwe pier en terminal en andere projecten – voorziet onze strategie in het optimaal benutten van de bestaande ruimte in en rond de terminal. Er zijn extra parkeerruimte en 'Kiss & Ride'-plekken nodig. Schiphol investeert daarnaast in flexibele parkeercapaciteit, die naar gelang de behoefte eenvoudig kan worden omgezet voor multifunctionele mobiliteitsdoelen.

De landzijdige bereikbaarheid is uiterst belangrijk. Met name het doortrekken van de Noord/Zuidlijn vanaf Amsterdam-Zuid naar Schiphol is voor ons een prioriteit voor de toekomst. Ondertussen zijn we bezig met de verdere ontwikkeling van het gebied rond het treinstation op Schiphol, waar uitbreiding en herinrichting nodig zijn om de drukte te verwerken en het comfort voor gebruikers van het openbaar vervoer te verbeteren. We werken hierbij nauw samen met Vervoerregio Amsterdam, NS, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Doelstelling

Voortgang

Bereikt in 2018

Netwerk


Handhaving van een netwerk met meer dan 300 bestemmingen

u

  • Aantal bestemmingen op Schiphol: 327
  • Aantal passagiers op Schiphol: 71,1 miljoen

Bereikbaarheid


Er zijn projecten voorbereid voor verbetering van de landzijdige bereikbaarheid

t

  • MIRT-verkenning voor de ontwikkeling van Schiphol als multimodale hub
  • Verbeterde bereikbaarheid per spoor

Luchthavencapaciteit

Capital Programme
Ontwikkeling van Lelystad Airport

t

  • Bouw van de nieuwe pier en voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe terminal in volle gang, en er is vooruitgang geboekt in de aanpassing van de landzijdige infrastructuur
  • Aanleg infrastructuur Lelystad Airport op schema voor opening in 2020

Groei

Overeenkomsten met onze stakeholders maken gematigde groei na 2020 mogelijk

t

  • Besprekingen met de Omgevingsraad Schiphol (ORS) zijn afgerond; er zijn geen overeenkomsten bereikt, maar er is wel vooruitgang geboekt
  • De regering treft voorbereidingen voor de opening van Lelystad Airport
  • Conceptversie van milieueffectrapportage gepresenteerd
Volgende:

Bij elk bezoek een hoog kwaliteitsniveau