sSustainable & Safe Performance


Duurzaamheid en veiligheid als basisvoorwaarden

Duurzaamheid en veiligheid zijn basisvoorwaarden voor ons handelen bij alle aviation- en non-aviation activiteiten van de groep. De verantwoordelijkheid van Schiphol Group voor deze voorwaarden vormt een integraal onderdeel van de vele beslissingen die we als organisatie nemen. Hierdoor is Sustainable & Safe Performance niet alleen een belangrijk thema op zichzelf maar ook de hoeksteen voor elk van de vier overige thema's die de basis zijn van onze strategie.

Bij onze aanhoudende groei, met een toename van het aantal passagiers, is het handhaven van een gezonde en veilige werkomgeving voor medewerkers en een veilige luchthaven voor passagiers en omwonenden belangrijker dan ooit. In nauwe samenwerking met onze partners en op basis van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) blijven we, zowel op Schiphol als op onze regionale luchthavens, prioriteit geven aan de veiligheidsmanagementprocessen. We blijven deze verder verbeteren. We streven ernaar een High Reliability Organisation (HRO) te zijn met een proactieve gezondheids- en veiligheidscultuur.

We doen er alles aan om het positieve effect van onze activiteiten te vergroten en alle negatieve impact te beperken. We realiseren ons dat vooral geluidshinder en luchtkwaliteit nu belangrijke punten van zorg zijn als het gaat om de toekomstige ontwikkeling van onze luchthavens. Als betrokken buur voeren we hierover continu overleg.

Schiphol Group streeft naar een voorbeeldrol in het verduurzamen van de luchtvaartsector. Het is onze ambitie de duurzaamste luchthavenonderneming ter wereld te worden. We besteden daarbij vooral aandacht aan vier cruciale thema's: (1) duurzame luchtvaart, (2) zero-emissions, (3) zero-waste en (4) welzijn. Hiervoor werken we samen met onze partners en hebben we twee langetermijndoelen gedefinieerd: al onze luchthavens worden zero-waste en zero-emissions in 2030.

Onze doelstellingen zijn nauw verbonden met nationale en internationale klimaatambities. Hieronder vallen het actieplan 'Slim en Duurzaam' van de Nederlandse luchtvaartsector (zie Mens, milieu en omgeving in het hoofdstuk Onze resultaten), alsmede de doelstellingen van de International Air Transport Association (IATA), het Klimaatakkoord van Parijs en de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN.

Doelstelling

Voortgang

Bereikt in 2018

Duurzaam

Erkenning als vooraanstaand bedrijf op het gebied van Corporate Responsibility

u

  • Erkenning voor de leidende internationale rol van Schiphol bij stimuleren van duurzaamheid in luchtvaartsector: Eco-Innovation Award van ACI Europe
  • Nederlandse luchtvaartsector intensief betrokken bij actieplan 'Slim en Duurzaam'
  • Vanaf 2018 draaien alle luchthavens van de groep volledig op hernieuwbare elektriciteit die is opgewekt in Nederland
  • Grootste elektrische busvloot van Europa: 100 elektrische passagiersbussen van Connexxion in gebruik genomen op routes naar, vanaf en rond Schiphol

Veilig

We ontwikkelen ons tot High Reliability Organisation met proactieve veiligheidscultuur

u

  • On track naar een HRO Level 4 veiligheidscultuur in 2020
  • In samenwerking met sectorpartners is het Integral Safety Management System (ISMS) gestart

Sustainable Development Goals

In 2016 hebben we onze activiteiten getoetst aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN. Zes van de zeventien SDG's sluiten aan op onze activiteiten en onze rol in de keten. Voor een toekomstbestendige luchtvaartsector streven we ernaar onze positieve impact voor alle zes SDG's te vergroten en de negatieve impact te verkleinen.

De voor Schiphol de meest relevante SDG's zijn:

SDG 8

Waardig werk en economische groei

SDG 9

Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 11

Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 12

Verantwoorde consumptie en productie

SDG 13

Klimaatactie

SDG 17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Dit jaar hebben we de onderliggende KPI's toegevoegd. Zie voor meer informatie over de KPI's en onze activiteiten die deze doelen ondersteunen Mens, milieu en omgeving van het hoofdstuk Onze resultaten.

Volgende:

Een gematigde en beheerste groei mogelijk maken