Doelstellingen


Elk jaar vertalen we onze langetermijnstrategie naar een vierjarig tactisch plan, inclusief het budget voor de volgende drie jaar. Het tactisch plan geeft concreet aan hoe we ervoor zorgen dat alle strategische mijlpalen van Schiphol Group worden gehaald. Een belangrijke voorwaarde in deze planning is dat we voldoen aan de eisen van een solide financieel beleid. De onderneming moet haar kredietwaardigheid (S&P rating van A+) behouden en robuust genoeg zijn om eventuele financiële tegenslagen op te vangen. Daarnaast wil Royal Schiphol Group minimaal voldoen aan de rendementseis die de Nederlandse Staat voor 2019 heeft vastgesteld op 5,6 procent (rendement op eigen vermogen van Schiphol Group). Uit het tactisch plan volgt ook een managementagenda met de concrete acties en doelstellingen voor het management voor het eerstvolgende jaar.

De directie heeft besloten een nieuwe focus binnen de groep te introduceren, wat tot uiting komt in de Managementagenda 2019. Zo is Schiphol Group in staat om in de hele groep dezelfde taal te spreken, alle activiteiten op elkaar af te stemmen en de aandacht te richten op activiteiten met de hoogste toegevoegde waarde. Hiertoe hebben we vijf belangrijke focusgroepen geselecteerd: omwonenden, passagiers, airlines, medewerkers en aandeelhouders. We hebben onze 'Top 8' van prestatie-indicatoren gekozen. Drie daarvan zijn overkoepelend: veiligheid, netwerk en duurzaamheid. De overige vijf zijn gekoppeld aan de focusgroepen. Samen met het overzicht van belangrijkste verwachte resultaten vormt de 'Top 8' van prestatie-indicatoren de Managementagenda 2019. Met de prestatie-indicatoren voor 2019 wordt beoogd de score op alle KPI's ten opzichte van 2018 te verbeteren.

Managementagenda 2019

Prioriteiten

Veiligheid

Index Safety Incidents: 88,3 (2018: 100)
Deze index is gebaseerd op de lost-time injuries en het aantal runway incursions met potentiële gevolgen voor de veiligheid.

Duurzaamheid

CO2-emissies van Royal Schiphol Group: (afgerond) 150.000 ton CO2 (2018: 154.726 ton)
Daling van CO2-emissies volgens Scope 1 (aardgas en brandstof, eigen wagenpark), Scope 2 (elektriciteit) en Scope 3 (getankte diesel luchtzijde, woon-werkverkeer en zakelijk verkeer per auto of met het vliegtuig).

Netwerk

Aantal ICA-bestemmingen: 135, waarbij het totaal aantal bestemmingen 300+ blijft (2018: 135 ICA en 327 totaal)
Het aantal directe intercontinentale bestemmingen voor passagiers en vracht.

Passagiers

Net promoter score: 34 (2018: 32)
Meting van klantwaardering door te vragen in hoeverre passagiers tevreden zijn met onze services.

Airlines

On-time performance: 71% (2018: 70,7%)
Punctualiteit van uitgaand verkeer is het percentage commerciële vluchten dat op tijd vertrekt.

Omwonenden

Reputatiescore: 7,3 (2018: 6,7)
Deze score is gebaseerd op reputatie- en betrokkenheidsonderzoek en het aantal klachten bij BAS.

Medewerkers

Employee Promoter Score: 7,2 (2018: 7,2)
De EPS wordt bepaald, op een tienpuntenschaal, door te vragen: 'Hoe waarschijnlijk is het dat je ons bedrijf als werkgever aanbeveelt bij familie of vrienden?'

Aandeelhouders

Rendement op eigen vermogen: 6,0% (2018: 5,4%)
Gezond financieel rendement voor aandeelhouders gebaseerd op het resultaat na belasting, gecorrigeerd voor ongerealiseerde waardeveranderingen van vastgoed en gedeeld door het gemiddeld eigen vermogen.

Volgende:

Onze voortgang
gerapporteerd
in vier clusters