Vijf strategische thema's


Onze strategische uitgangspunten hebben we geformuleerd in het Strategisch Plan 2016-2020. Centraal daarin staat hoe we de connectiviteit van Nederland op een veilige en duurzame manier kunnen versterken en uitbouwen. We zullen Amsterdam Airport Schiphol verder ontwikkelen als de Europese toegangspoort tot Nederland, en als internationaal toonaangevende hubluchthaven met een fijnmazig netwerk van lijndienstbestemmingen. Ook onze regionale en buitenlandse luchthavens leveren een bijdrage aan het verwezenlijken van onze doelen.

Strategische thema's

Onze missie en maatschappelijke opdracht zijn gebaseerd op vijf strategische thema's, elk met een eigen focus: Sustainable & Safe Performance, Top Connectivity, Excellent Visit Value, Competitive Marketplace en Development of the Group. Samen stellen deze verschillende elementen van onze strategie ons in staat om in te spelen op trends en kansen binnen de sector, en om effectief te reageren op nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen.


 

Volgende:

Een voorbeeldrol in verduurzaming