Missie, ambitie en strategie: Optimaal kunnen
blijven verbinden
in de toekomst

In 2018 zagen we opnieuw een aanzienlijke groei in aantallen passagiers en, op onze regionale luchthavens, ook in vliegtuigbewegingen. Amsterdam Airport Schiphol heeft inmiddels het plafond van 500.000 vliegtuigbewegingen per jaar bereikt. Er zijn nieuwe afspraken nodig voor gematigde, duurzame groei om Nederland in de toekomst optimaal te kunnen blijven verbinden met de rest van de wereld.

Onze missie:
Connecting the Netherlands

'Connecting the Netherlands' beschrijft de centrale missie van Royal Schiphol Group: Nederland en zijn inwoners verbinden met de rest van de wereld, en mensen van buiten onze grenzen toegang bieden tot ons land. Onze luchthavens zorgen met hun uitmuntende luchthaveninfrastructuur en faciliteiten voor passagiers en vracht voor de bloei van internationale handel, toerisme en kennisuitwisseling.

Door het waarborgen van optimale luchtverbindingen voor Nederland ondersteunen we niet alleen de economie maar helpen we ook bij het uitdragen van waarden waar Nederland in de hele wereld bekend om staat, zoals openheid, verdraagzaamheid en internationale oriëntatie. Dit doen we met steun van onze partners binnen de luchtvaartsector en daarbuiten. Hiertoe behoren luchtvaartmaatschappijen, de douane, de rijksoverheid, lokale overheden, businesspartners, aanbieders van landzijdige infrastructuur, de luchtverkeersleiding en andere belangrijke stakeholders. Schiphol is er zich zeer van bewust dat onze activiteiten een verschillende impact hebben op verschillende groepen. Daarom streven we ernaar de juiste balans te vinden tussen enerzijds de belangrijke bijdrage die we leveren door Nederland optimaal met de rest van de wereld te verbinden, en anderzijds de negatieve effecten van luchtvaart voor de leefkwaliteit van omwonenden. Dit doen we door zorgvuldig de vinger aan de pols te houden wat betreft thema's als geluidhinder, lokale luchtkwaliteit en CO2-emissies.

Reporting leeswijzer

Onze ambitie:
Europe's Preferred Airport

Onze ambitie is om de voorkeursluchthaven van Europa te worden voor passagiers, luchtvaartmaatschappijen, logistieke dienstverleners en bedrijven. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat Amsterdam Airport Schiphol groter of goedkoper moet worden dan onze concurrenten, maar eerder dat we een structureel hoogwaardige bezoekerservaring bieden. Kwaliteit komt bovenal tot uiting in soepele operationele processen, vlot inchecken en boarden, een aantrekkelijk winkelaanbod en gastvrijheid bij alles wat we doen. We blijven deze ambitie vervullen, ook nu we een antwoord zoeken voor de uitdagingen waarvoor we gesteld worden door de grens in vliegtuigbewegingen en de druk van toenemende aantallen passagiers..

Volgende:

Onze strategie om Nederland te verbinden