kRegionale betekenis


Luchthavens zijn van groot economisch belang voor de omliggende regio's. Een enquête onder vijfhonderd bedrijven in de EU liet zien dat 42 procent van die bedrijven internationale vervoersverbindingen belangrijk vindt bij de keuze voor een vestigingslocatie in Europa. Luchthavens scheppen ook werkgelegenheid. Op Schiphol zijn bijvoorbeeld ongeveer vijfhonderd bedrijven gevestigd, waaronder onze eigen organisatie, die werk bieden aan zo'n 67.000 mensen. De totale bijdrage van Schiphol aan de werkgelegenheid – inclusief directe, indirecte, afgeleide en katalytische werkgelegenheid – wordt geschat op ongeveer 300.000 banen, al verschillen deze cijfers per studie. 

Luchtvervoer is van bijzonder belang voor de Nederlandse economie. Als de op vier na grootste exporteur ter wereld is Nederland afhankelijk van uitstekende luchtverbindingen met zijn handelspartners. Meer dan een derde van het Nederlandse bbp is afhankelijk van buitenlandse markten, en een belangrijk deel hiervan komt voor rekening van de zakelijke dienstverlening, een sector waarin persoonlijke internationale contacten bepalend zijn.

Het economische belang van luchthavens geldt zowel voor hubs als voor regionale luchthavens. De connectiviteit die Schiphol en de andere luchthavens van de groep bieden, levert bedrijven in de Randstad en de rest van Nederland duidelijke voordelen op: onze luchthavens zijn een belangrijke reden voor talloze multinationals, ngo's en instellingen om hun hoofdkantoor of distributiecentra in dit deel van de wereld te vestigen. In een maatschappelijke kosten-batenanalyse schat economisch onderzoeks- en adviesbureau Decisio dat verdere ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaartsector nog 4 procent kan toevoegen aan het bbp.

Toerisme en congressen

Toerisme en congressen leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Het aantal toeristen dat Nederland bezoekt, steeg in 2018 met 7 procent naar 19,1 miljoen. Het Nationaal Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) verwacht dat het aantal inkomende bezoekers in 2019 verder zal toenemen, in lijn met de economische groei in belangrijke markten, en voorspelt dat het aantal buitenlandse toeristen in Nederland tot 2030 met nog zeker 50 procent zal groeien. De capaciteitsbeperkingen op Schiphol, gecombineerd met de al bestaande druk van het toerisme en de stijgende prijzen in de hotelbranche, kunnen er echter voor zorgen dat de groei op korte termijn afzwakt. De uitstekende connectiviteit maakt Nederland ook een populaire bestemming voor congressen en beurzen. Volgens de laatste gegevens van de International Congress and Convention Association (ICCA) staat Nederland wereldwijd op de tiende plaats wat betreft het aantal internationale bijeenkomsten, en binnen Europa op de zesde plaats.

Volgende:

Een bepalende factor
voor de performance
van de groep