Global Compact : Voortgang op
de tien principes

Global Compact-principes

Opgenomen in

Mensenrechten

1. Schiphol ondersteunt en respecteert de mensenrechten

Gedragscodes
Inkoopreglement
Integriteitscommissie
Zie ook: Werkgeverschap

2 . Schiphol is er zeker van dat ze geen aandeel heeft in het schenden van mensenrechten

Gedragscodes
Inkoopreglement
Integriteitscommissie
Zie ook: Werkgeverschap

Arbeidsomstandigheden

3 . Schiphol bevordert de vrijheid van medewerkers om zich te verenigen en het recht op collectieve arbeidsonderhandelingen

Medewerkers zijn vrij zich te verenigen. Schiphol geeft een jaarlijkse bijdrage aan de vakbonden in de kosten voor scholingswerk en als bijdrage in de contributie. Daarnaast krijgen medewerkers die actief zijn voor de vakbond en de Ondernemingsraad een bepaalde hoeveelheid tijd vrij voor die activiteiten.
Zie ook: Werkgeverschap

4 . Schiphol bestrijdt alle vormen van dwangarbeid

Aard werkzaamheden, arbeidsomstandigheden en werktijden zijn vastgelegd in de cao
Inkoopreglement
Zie ook: Werkgeverschap

5 . Schiphol bestrijdt kinderarbeid

Schiphol gaat geen arbeidsovereenkomsten aan met mensen jonger dan 18 jaar
Inkoopreglement
Zie ook: Werkgeverschap

6 . Schiphol bestrijdt discriminatie op het gebied van werk en beroep

Gelijke beloningscondities voor mannen en vrouwen
Gedragscode Ongewenste Omgangsvormen
Integriteitscommissie
Inkoopreglement
Zie ook: Werkgeverschap

Milieu

7 . Schiphol richt zich uit voorzorg op milieu-uitdagingen

CO2-emissies
Bereikbaarheid
Grondstoffen en reststromen
Omgeving, geluid en luchtkwaliteit
ACI ACA benchmark
Samenwerkingsverband Innovatieve Mainport (SIM)
Knowledge and Development Center (KDC)
Inkoopreglement
Zie ook: Sustainable & Safe Performance

8 . Schiphol onderneemt initiatieven om de verantwoordelijkheid voor het milieu te vergroten

CO2-emissies
Bereikbaarheid
Grondstoffen en reststromen
Geluid

Luchtkwaliteit

Community engagement
ACI ACA benchmark
Samenwerkingsverband Innovatieve Mainport (SIM)
Knowledge and Development Center (KDC)
Stichting Leefomgeving Schiphol
Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS)
Inkoopreglement
Zie ook: Sustainable & Safe Performance

9 . Schiphol moedigt de ontwikkeling en invoering van milieuvriendelijke technologieën aan

CO2-emissies
Bereikbaarheid
Grondstoffen en reststromen
Geluid

Luchtkwaliteit
ACI ACA benchmark
Samenwerkingsverband Innovatieve Mainport (SIM)
Knowledge and Development Centre (KDC)

Praktijken in de toeleveringsketen
Zie ook: Sustainable & Safe Performance

Anti-corruptie

10 . Schiphol bestrijdt alle vormen van corruptie, inclusief omkoping en afpersing

Gedragsregels
Interne meldregeling

Inkoopreglement
Integriteitscommissie
Zie ook: Integriteit

Volgende:

Betrouwbaarheid
van de
informatie