30. Vaste activa


(in EUR 1.000)

Dochterondernemingen

Deelneming

Totaal

Boekwaarde 1 januari 2017

3.501.614

652.098

4.153.712

Specificatie van mutaties in 2017

Resultaat boekjaar

274.670

43.958

318.628

Dividend

-

-20.900

-20.900

Omrekeningsverschillen

-12.278

-

-12.278

Overige mutaties

128

-1.353

-1.225

Totaal mutaties in het boekjaar

262.520

21.705

284.225

Boekwaarde 31 december 2017

3.764.134

673.803

4.437.937

Specificatie van mutaties in 2018

Resultaat boekjaar

258.167

59.296

317.463

Dividend

-

-27.392

-27.392

Omrekeningsverschillen

-5.928

-

-5.928

Overige mutaties

313

819

1.132

Totaal mutaties in het boekjaar

252.552

32.723

285.275

Boekwaarde 31 december 2018

4.016.686

706.526

4.723.212

De dochterondernemingen zijn 100% eigendom van Schiphol Nederland B.V. of Schiphol International B.V. met uitzondering van Eindhoven Airport N.V. Voor Schiphol Nederland B.V. is artikel 2:403 van toepassing. De deelneming betreft het 8%-belang van Royal Schiphol Group N.V. in Groupe ADP.

Volgende:

31. Vlottende activa