22. Minderheidsaandeelhouders


Onder minderheidsaandeelhouders is per 31 december 2018 het aandeel van derden in het vermogen van de groepsmaatschappij Eindhoven Airport N.V. opgenomen. Een verkorte balans voor deze vennootschap is opgenomen in de paragraaf Gerelateerde partijen

Volgende:

23. Leningen