18. Liquide middelen


De liquide middelen van in totaal 386,8 miljoen euro per 31 december 2018 (per 31 december 2017: 170,4 miljoen euro) bestaan voor 190 miljoen euro uit deposito’s met een oorspronkelijke looptijd korter dan drie maanden (per 31 december 2017: 100 miljoen euro). De gemiddelde rente op deze deposito’s bedraagt per 31 december 2018 -0,36% (per 31 december 2017: -0,33%).

Deposito's met een oorspronkelijke looptijd van langer dan 3 maanden (265,0 miljoen euro per 31 december 2018 en190,0 miljoen euro per 31 december 2017) worden verantwoord onder 17. Handels- en overige vorderingen.

Volgende:

19. Geplaatst kapitaal en agio reserve