19. Geplaatst kapitaal en agio reserve


Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt per 31 december 2018 142.960.968 euro. Dit kapitaal is verdeeld in 300.000 aandelen A en 14.892 aandelen B, elk met een nominale waarde van 454 euro. Hiervan zijn 171.255 aandelen A en 14.892 aandelen B geplaatst.

Aan de aandelen A en B zijn dezelfde rechten verbonden, met uitzondering van de rechten met betrekking tot het wijzigen van de statuten. Hiervoor geldt dat slechts een statutenwijziging doorgevoerd kan worden in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders waarin alle geplaatste aandelen A zijn vertegenwoordigd en dan met een meerderheid van ten minste vier/vijfde van alle stemmen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan besluiten alle geplaatste aandelen B in te trekken met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen.

De verdeling over de aandeelhouders is als volgt:

(aantal)

(in EUR 1.000)

(in %)

Aandeelhouder:

Staat der Nederlanden

129.880

58.966

69,77%

Gemeente Amsterdam

37.276

16.923

20,03%

Groupe ADP

14.892

6.761

8,00%

Gemeente Rotterdam

4.099

1.861

2,20%

Totaal

186.147

84.511

100%

In 2018 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in het geplaatst kapitaal en de agio reserve.

Volgende:

20. Ingehouden winst