10. Activa in aanbouw of ontwikkeling


(in EUR 1.000)

Activa in aanbouw tbv
operationele activiteiten

Boekwaarde 1 januari 2017

244.419

Specificatie van mutaties in 2017

Investeringsuitgaven

444.031

Activering van bouwrente

767

Opgeleverde activa

-268.026

Reclassificaties

-2.732

Aangehouden voor verkoop

-329

Totaal mutaties in het boekjaar

173.711

Boekwaarde 31 december 2017

418.130

Specificatie van mutaties in 2018

Investeringsuitgaven

516.824

Activering van bouwrente

3.236

Opgeleverde activa

-236.086

Reclassificaties

-2.094

Overig

33

Totaal mutaties in het boekjaar

281.913

Boekwaarde 31 december 2018

700.043

De investeringsuitgaven hebben betrekking op de volgende projecten:

Capital Programme

108.025

Herontwikkeling Terminal 1

37.504

Uitbreidingen parkeren

25.109

Lelystad Airport

24.633

Onderhoud terminal

23.156

Ontwikkeling platform Sierra

22.983

Tunnelveiligheid

21.874

Uitbreiding Uniform platform

17.860

Overig

235.679

Totaal investeringen in het boekjaar

516.824

De activering van bouwrente vindt plaats aan de hand van een percentage dat per kwartaal wordt vastgesteld, op basis van de dan geldende verhouding tussen eigen en vreemd vermogen. Gedurende 2018 is een percentage gehanteerd dat heeft gevarieerd van 1,67% tot 1,81% op jaarbasis.

Op 31 december 2018 bedragen de activa in aanbouw of ontwikkeling met betrekking tot Lelystad Airport 56 miljoen euro. De eerder vastgestelde datum van 1 april 2019 voor opening van Lelystad Airport voor commercieel passagiersverkeer is door het ministerie van Infrastructuur en Waterbeheer (I & W) uitgesteld, waarbij opening van de luchthaven nu gepland is in 2020.

De exacte openingsdatum wordt naar verwachting vastgesteld tijdens de eerste helft van 2019. Ondertussen zetten alle betrokken partijen, waaronder Lelystad Airport, het ministerie van I & W, LVNL en CLSK, evenals de Nederlandse regering en relevante provinciale en gemeentelijke overheid, hun voorbereidingen voor deze opening voort.

Het management van Schiphol Group vertrouwt erop dat Lelystad in 2020 zal worden opengesteld voor commercieel passagiersverkeer. Een beoordeling van de business case op basis van deze veronderstelling geeft aan dat een bijzondere waardevermindering van de investeringen van Schiphol Group in Lelystad Airport niet nodig is.

Volgende:

11. Vastgoedbeleggingen