16. Activa en passiva aangehouden voor verkoop


In december 2017 heeft Schiphol Group haar belang in Schiphol Hotel Holding B.V. en gerelateerde entiteiten verkocht. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar paragraaf Wijzigingen in de consolidatie.

Volgende:

17. Handels- en overige vorderingen