7. Overige bedrijfskosten


Volgende:

Toelichting op het overzicht financiële positie