4. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten


(in EUR 1.000)

2018

2017

Beveiligingsactiviteiten

204.805

192.517

Uitbestedingen

136.753

125.029

Onderhoud

115.584

107.189

Inhuur extern personeel

77.899

63.894

Schoonhouden

38.335

36.541

Advies- en accountantskosten

26.322

21.192

Assurantiën en gemeentelijke heffingen

21.137

21.790

Energie en water

19.945

18.030

Kosten in samenhang met investeringen

19.490

15.267

Commerciële en relationele kosten

15.100

14.544

Hotelactiviteiten

2.563

20.242

Overige kosten (betreffen onder meer de algemene-, lease- en huurkosten)

72.850

65.001

Totaal kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

750.783

701.236

De post uitbestedingen omvat een grote diversiteit aan uitbestede diensten die verband houden met het luchthavenproces, waaronder de uitbesteding van busdiensten, het people reduced mobility proces en het lost & found proces.

Accountantshonoraria

(in EUR 1.000)

2018

2017

Controle van de jaarrekening

892

913

Overige controlewerkzaamheden

675

489

Totaal accountantshonoraria

1.567

1.402

De accountantshonoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door de accountantsorganisatie zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. De controle van de jaarrekening betreft de controle van de geconsolideerde jaarrekening en de controle van meegeconsolideerde entiteiten. De overige controlewerkzaamheden betreffen diverse aan de controle van de jaarrekening gerelateerde opdrachten zoals het assurance rapport bij de Maatschappelijke verantwoording, beoordeling van tussentijdse financiële verslaggeving, de controle van de Regulatory Accounts, verschillende opdrachten voor specifiek overeengekomen werkzaamheden met betrekking tot regulering en werkzaamheden in relatie tot het EMTN prospectus. De honoraria van KPMG Accountants N.V. bedragen 1,5 miljoen euro (in 2017: 1,2 miljoen euro) en de werkzaamheden verricht door andere onderdelen van het KPMG netwerk bedragen 0,1 miljoen euro (in 2017: 0,2 miljoen euro).

Volgende:

5. Personeelsbeloningen