Gerelateerde verbonden partijen


Verbonden partij

Aard van de relatie en relevante transacties

Relevante toelichting

Directieleden

Bestuurdersbeloningen

Bezoldiging bestuurders

Raad van Commissarissen

Commissaris beloningen

Bezoldiging Raad van Commissarissen

Schiphol Airport Retail B.V.

Concessievergoeding

Netto-omzet

ABP

Pensioenpremies

Personeelsbeloningen

Groupe ADP

Geassocieerde deelneming/dividenden

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

Geplaatst kapitaal en agio reserve

Brisbane Airport Corporation Holdings Ltd.

Geassocieerde deelneming/dividenden en opbrengsten uit hoofde van vordering

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

Geplaatst kapitaal en agio reserve

Staat der Nederlanden

Aandeelhouder/ dividenden

Geplaatst kapitaal en agio reserve

Gemeente Rotterdam

Aandeelhouder/ dividenden

Geplaatst kapitaal en agio reserve

Gemeente Amsterdam

Aandeelhouder/ dividenden

Geplaatst kapitaal en agio reserve

JFKIAT Member LLC.

Management contract

Immateriële vaste activa

Schiphol Group heeft belangen in diverse deelnemingen en joint ventures, waarin ze ofwel invloed van betekenis heeft, maar geen beslissende zeggenschap, ofwel gezamenlijke zeggenschap uitoefent in bedrijfsvoering en financieel beleid. Op grond hiervan worden deze deelnemingen en joint ventures aangemerkt als verbonden partijen.

In bovenstaande tabel is een overzicht opgenomen van de belangrijkste relaties met verbonden partijen.

Volgende:

Exploitatie van de luchthaven