Bezoldiging Raad van Commissarissen


(x EUR 1)

Remuneratie

Commissies

Totaal 2018

Audit

People

Safety, Sustainability
& Stakeholders

Capital Programme,
Operations &
Investments

prof. dr. L.J. Gunning-Schepers

38.195

-

5.232

5.232

-

48.659

mr. drs. J.G. Wijn

25.114

6.279

5.232

-

-

36.625

H.J. Hazewinkel RA1

7.274

-

3.031

-

-

10.304

E. Arkwright

-

-

-

-

-

-

C. Clarke1

7.274

-

1.515

-

-

8.789

R.J. van de Kraats RA

25.114

6.279

-

-

-

31.393

A.B.M. Olsson

25.114

-

5.232

5.232

2.777

38.355

drs. M.A. Scheltema1

7.274

1.818

1.515

1.515

-

12.123

S.G. Brummelhuis2

17.841

-

-

3.694

3.694

25.228

D. Collier2

17.841

4.433

-

-

3.694

25.967

Totaal

171.040

18.808

21.758

15.673

10.164

237.444

  • tot 17 april 2018
  • vanaf 17 april 2018

(x EUR 1)

Remuneratie

Commissies

Totaal 2017

Audit

Remuneratie

Selectie en
benoeming

Public Affairs
en CR

prof. dr. L.J. Gunning-Schepers

37.492

-

-

5.136

5.136

47.764

H.J. Hazewinkel RA

24.652

-

5.136

5.136

-

34.924

E. Arkwright

-

-

-

-

-

-

C. Clarke

24.652

-

-

5.136

-

29.788

R.J. van de Kraats RA

24.652

6.163

-

-

-

30.815

A.B.M. Olsson

24.652

-

5.136

-

5.136

34.924

drs. M.A. Scheltema

24.652

6.163

5.136

-

5.136

41.087

mr. drs. J.G. Wijn

24.652

6.163

-

5.136

-

35.951

Totaal

185.404

18.489

15.408

20.544

15.408

255.253

Alle leden van de Raad van Commissarissen ontvangen tevens een onkostenvergoeding van 1.643 euro per jaar, die niet is begrepen in bovenstaande bezoldiging van commissarissen. De heer Arkwright heeft aangegeven geen beloning en onkostenvergoeding te willen ontvangen voor het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen en haar commissies. Er zijn en worden geen aandelen, opties, leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan leden van de Raad van Commissarissen.

Voor nadere informatie over de Raad van Commissarissen wordt verwezen naar Raad van Commissarissen.

Volgende:

Bezoldiging bestuurders