Bezoldiging bestuurders


(x EUR 1)

Periodiek betaalde beloningen

Variabele
beloning

Pensioenkosten (reguliere premies)

Pensioenkosten (aanvullende stortingen)

Overige vergoedingen1

Totaal 2018

drs. D.A. Benschop2

287.821

46.051

18.225

41.687

10.865

404.648

J.A. Nijhuis RA3

210.601

33.696

14.613

31.265

8.806

298.981

drs. A. van den Berg

364.734

58.357

26.686

41.584

43.958

535.319

drs. J.T.M. van der Meijs

364.734

58.357

26.686

37.917

20.199

507.892

drs. B.I. Otto

364.734

58.357

26.686

41.584

19.471

510.832

Totaal

1.592.624

254.818

112.895

194.037

103.297

2.257.671

  • De gerapporteerde bedragen bestaan vooral uit toelagen aan het management die als beloning gelden. Wanneer er sprake is van een beloning geldt dat deze in deze categorie wordt opgenomen en gewaardeerd. De methodiek zoals gehanteerd door de Belastingdienst geldt hier als uitgangspunt .
  • vanaf 1 mei 2018
  • tot 1 juni 2018

(x EUR 1)

Periodiek betaalde beloningen

Variabele
beloning

Pensioenkosten (reguliere premies)

Pensioenkosten (aanvullende stortingen)

Overige vergoedingen1

Totaal 2017

J.A. Nijhuis RA

420.159

63.024

25.802

60.170

13.410

582.565

drs. A. van den Berg

357.135

53.570

23.874

40.060

34.501

509.140

drs. E.A. de Groot2

148.289

-

9.908

15.687

7.124

181.008

drs. J.T.M. van der Meijs3

268.516

40.277

18.046

27.756

17.604

372.199

drs. B.I. Otto

357.135

53.570

23.842

40.060

17.074

491.681

Totaal

1.551.234

210.442

101.472

183.733

89.713

2.136.594

  • De gerapporteerde bedragen bestaan vooral uit toelagen aan het management die als beloning gelden. Wanneer er sprake is van een beloning geldt dat deze in deze categorie wordt opgenomen en gewaardeerd. De methodiek zoals gehanteerd door de Belastingdienst geldt hier als uitgangspunt.
  • tot 1 juni 2017
  • vanaf 1 april 2017

De bezoldigingen van bestuurders wordt conform art 2:383c BW toegelicht. De periodiek betaalde beloningen betreft het totaal van het bruto salaris en vakantiegeld.

Op basis van de uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Commissarissen van de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd is wat betreft de korte termijn variabele beloning over 2018 de bovenstaande beloning ten laste van het resultaat over 2018 gebracht. De variabele beloning voor de bestuurders is vastgesteld op 16% van het vaste inkomen.

De overige vergoedingen betreffen representatiekosten en het werkgeversdeel van de sociale lasten.

Op 1 juli 2018 eindigde de arbeidsovereenkomst van de heer Nijhuis. Hierbij is geen beëindigingsvergoeding met de heer Nijhuis overeengekomen. De Raad van Commisarissen heeft de heer Nijhuis gevraagd zijn internationale bestuursfuncties namens Schiphol Group aan te houden tot 1 april 2019. Voor deze diensten ontving de heer Nijhuis in 2018 een vergoeding van 105.000 euro. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar paragraaf Remuneratie in het jaarverslag.

Volgende:

Dochterondernemingen