Geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen over 2018


(in EUR 1.000)

Toekomend aan de aandeelhouders

Toelichting

Geplaatst kapitaal

Agio reserve

Ingehouden winst

Overige
reserves

Minderheids
aandeel
houders

Totaal

Stand per 1 januari 2017

84.511

362.811

3.438.838

-62.930

36.357

3.859.587

Resultaat

-

-

279.703

-

5.837

285.540

Overige niet-gerealiseerde resultaten

21

-

-

-

-18.282

-

-18.282

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

-

-

279.703

-18.282

5.837

267.258

Uitbetaling van dividend

20

-

-

-148.439

-

-222

-148.661

Overige

-

-

-33

33

-

-

Stand per 31 december 2017

84.511

362.811

3.570.069

-81.179

41.972

3.978.184

Aanpassing IFRS 9

-

-

-296

-

-

-296

Stand per 1 januari 2018

84.511

362.811

3.569.773

-81.179

41.972

3.977.888

Resultaat

-

-

278.451

-

6.923

285.374

Overige niet-gerealiseerde resultaten

21

-

-

-

5.053

-

5.053

Totaal gerealiseerde en niet -gerealiseerde resultaten

-

-

278.451

5.053

6.923

290.427

Uitbetaling van dividend

20

-

-

-150.256

-

-222

-150.478

Overige

21

-

-

-

-480

-

-480

Stand per 31 december 2018

84.511

362.811

3.697.968

-76.606

48.673

4.117.357

dividend over 2017,
betaald in 2018

dividend over 2016,
betaald in 2017

Dividend toekomend aan aandeelhouders (x EUR 1)

150.256.000

148.439.000

Aantal uitstaande aandelen rechthebbende op dividend

186.147

186.147

Dividend per aandeel (x EUR 1)

807

797

Volgende:

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2018