Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over 2018


(in EUR 1.000)

Toelichting

2018

2017

Resultaat

285.374

285.540

Omrekeningsverschillen

21

-5.928

-12.278

Waardemutaties afdekkingstransacties

21

14.934

1.110

Aandeel totaalresultaat geassocieerde deelnemingen na belasting

13, 21

-399

-7.226

Totaalresultaat, na belastingen, te reclassificeren naar winst- en verlies

8.607

-18.394

Actuariële resultaten en herwaarderingen

21

-1.938

-528

Aandeel totaalresultaat geassocieerde deelnemingen na belasting

13, 21

-1.616

640

Totaalresultaat, na belastingen, niet te reclassificeren naar winst- en verlies

-3.554

112

Totaal niet-gerealiseerde resultaten

5.053

-18.282

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

290.427

267.258

Toekomend aan:

Minderheidsaandeelhouders

6.923

5.837

Aandeelhouders

283.504

261.421

Volgende:

Geconsolideerd overzicht financiële positie per 31 december 2018