Jaaroverzicht 2018: Belangrijke
gebeurtenissen
in het verslagjaar

Eerste kwartaal

21 februari

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat de opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten wordt uitgesteld. De verwachting is nu dat de luchthaven in 2020 opengaat.

1 maart

Installatie van warmte-koudeopslag (WKO) op de G-pier van Schiphol. Naar verwachting zal het nieuwe systeem de CO2-emissies van de pier met ongeveer 84 procent verminderen.

16 maart

Royal Schiphol Group doneert 214.700 euro aan Amref Flying Doctors. Het geld is de opbrengst van de collectezuilen in de Schipholterminal en fondsenwervingsacties van het personeel.

25 maart

Begin van groot onderhoud aan de Polderbaan. Op 7 april, een week voor afronding van de werkzaamheden, zijn omwonenden uitgenodigd voor een bezoek aan de baan.

28 maart

De werkzaamheden aan de verlenging van de start- en landingsbaan, de taxibanen en het platform op Lelystad Airport zijn gereed.

28 maart

Het OV-netwerk van Connexxion dat Schiphol met de omliggende regio verbindt, wordt uitgebreid met honderd elektrische bussen, waarmee de grootste emissievrije busvloot in Europa tot stand komt.

Tweede kwartaal

1 april

Opening van parkeerterrein P4, met 2.500 parkeerplaatsen. Later in april beginnen de werkzaamheden voor de uitbreiding van de parkeergarage op P3, die naar verwachting in maart 2019 in gebruik zal worden genomen.

9 april

Start van de herbouw van parkeergarage en kantoorgebouw op Eindhoven Airport.

11 april

Het contract voor de ontwikkeling van de nieuwe pier op Schiphol wordt gegund aan een joint venture van Ballast Nedam en TAV Construction.

16 april

Opening van het nieuwe windmolenpark Autena van Eneco, dat groene stroom levert aan de luchthavens van Schiphol Group. Vanaf januari 2020 zullen nieuwgebouwde windmolenparken in Nederland in de volledige energiebehoefte van onze luchthavens voorzien.

29 april

Een spanningsdip in het hoogspanningsnet van TenneT leidt tot een stroomstoring op Schiphol die het vliegverkeer ernstig ontregelt. TNO krijgt de opdracht een onderzoek in te stellen en Schiphol volgt de aanbevelingen uit het onderzoek onmiddellijk op.

1 mei

Dick Benschop treedt aan als CEO van Royal Schiphol Group. Hij volgt Jos Nijhuis op, die deze functie vanaf 1 januari 2009 heeft bekleed.

Derde kwartaal

2 juli

Schiphol en zijn ISMS-partners ondertekenen het convenant Veiligheidsverbetering Schiphol met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

12 juli

Opening nieuwe verkeerstoren op Lelystad Airport.

13-23 juli

De Polderbaan wordt buiten gebruik gesteld wegens niet gepland onderhoud aan een taxibaan, wat leidt tot een recordaantal klachten van omwonenden.

15 augustus

Grondwerk op Schiphol veroorzaakt uitval van de communicatiesystemen bij de luchtverkeersleiding, waardoor het vliegverkeer tijdelijk tot stilstand komt.

30 augustus

BAM, Heijmans en VolkerWessels worden gekozen als hoofdaannemers voor uitgebreide bouw- en renovatiewerkzaamheden en grootschalig onderhoud van de infrastructuur op Schiphol. Ze worden hiermee onze strategische partners voor de komende negen jaar.

6 september

De buitenconstructie van de nieuwe terminal op Lelystad Airport is voltooid. Het wordt de eerste terminal in Europa waaraan een LEED Gold-certificering wordt toegekend.

Vierde kwartaal

3 oktober

De Nederlandse luchtvaartsector presenteert het actieplan 'Slim en Duurzaam' aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Twintig vervoersorganisaties en kennisinstellingen slaan de handen ineen om de luchtvaart duurzamer te maken.

11 oktober

De ontwikkeling van Eindhoven Airport na 2019 wordt aangekondigd als een 'proefcasus' voor de nieuwe Luchtvaartnota, waarin het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn visie geeft op de toekomst van de luchtvaart in Nederland.

24 oktober

Royal Schiphol Group geeft groene obligaties uit ter waarde van 500 miljoen euro om te investeren in schoon vervoer en groene gebouwen op zijn luchthavens. Schiphol is de eerste Europese luchthaven (en de tweede in de wereld) die groene obligaties uitgeeft.

30 oktober

De ISMS-partners publiceren de online Roadmap Veiligheidsverbetering Schiphol, en geven hiermee het publiek inzicht in de voorgestelde veiligheidsmaatregelen alsook in de vorderingen in de uitvoering hiervan.

31 oktober

Schiphol maakt de nieuwe havengeldtarieven bekend, die ingaan op 1 april 2019. In de tarieven zijn verdere financiële prikkels opgenomen om airlines te stimuleren schonere en geluidarmere vliegtuigen op Schiphol in te zetten.

5 november

Rotterdam The Hague Airport lanceert FLEET, het meest innovatieve geautomatiseerde bagagesysteem ter wereld.

5 november

Ryanair sluit zijn basis op Eindhoven Airport, maar handhaaft de meeste van zijn routes van en naar de luchthaven.

29 november

Presentatie concept milieueffectrapportage (MER) voor Schiphol aan Omgevingsraad Schiphol (ORS). De rapportage laat de effecten zien van de nieuwe milieuregels, die met de wijziging van het bestaande Luchthavenverkeerbesluit zijn ingevoerd.

1 december

Schiphol Real Estate en Microsoft openen het gerenoveerde Outlook-gebouw, het eerste 'SMART' kantoorgebouw op Schiphol.

8 december

In Amsterdam wordt door de ORS en het ministerie van IenW de Luchtvaartdag georganiseerd. Het evenement is onderdeel van een uitgebreide openbare raadpleging die input moet verschaffen voor de Wet luchtvaart en voor het advies van de ORS over ontwikkeling van Schiphol na 2020.

Volgende:

Belangrijkste
prestatie-
indicatoren