Bericht van de CEO: Schiphol:
altijd gereed,
nooit voltooid

Schiphol is een luchthaven met een belangrijke hubfunctie. In 2018 hebben we 71 miljoen passagiers verbonden met 327 bestemmingen wereldwijd. Elke dag is ons overkoepelend doel: 'Connecting the Netherlands' − zorgen voor optimale verbindingen en een veilige, comfortabele en duurzame reiservaring voor alle passagiers op Schiphol.

We geven vorm aan het Schiphol van morgen. Dit doen we door te bouwen op drie beginselen: kwaliteit van de leefomgeving, kwaliteit van het netwerk en kwaliteit van service.

Onze prestaties in 2018

2018 was voor ons een spannend en uitdagend jaar. We kregen te maken met verschillende uitdagingen, zoals de nasleep van de stroomstoring in april, ons drukste vakantieseizoen ooit en de discussies over de toekomst van onze luchthavens en de Nederlandse luchtvaart in het algemeen. Dit is slechts een greep uit de vele kwesties die de gemoederen van iedereen bij Royal Schiphol Group dit jaar hebben beziggehouden.

Er is volop gewerkt aan mogelijkheden voor passagiers om hun eigen 'Schiphol journey' te maken en om alle processen elke dag zo soepel mogelijk te laten verlopen. Meer dan 79 miljoen reizigers kozen in 2018 voor onze luchthavens, waarmee een groei van 4,3 procent werd gerealiseerd. En we verwachten in 2019 opnieuw meer passagiers te mogen begroeten.

Het aantal vliegtuigbewegingen op Amsterdam Airport Schiphol kwam uit op 499.444, bijna gelijk aan het aantal in 2017. De punctualiteit van aankomende vluchten is verbeterd. Het vrachtvolume is met 2,5 procent gedaald naar 1,7 miljoen ton. Het aantal fullfreighter-vluchten nam af, wat werd goedgemaakt door een toename van de hoeveelheid vracht op passagiersvluchten en door vollere en grotere vliegtuigen. In algemene zin is duidelijk dat de ontwikkeling van de luchtvrachtsector onze aandacht behoeft.

Het totale aantal directe bestemmingen vanaf Schiphol bleef ten opzichte van het voorgaande jaar min of meer gelijk. Airlines hebben een aantal nieuwe bestemmingen toegevoegd, zoals Orlando International, Alghero, Beiroet, Eilat, Fortaleza, Mombasa en Växjö. Tegelijkertijd hebben we afscheid moeten nemen van enkele andere, waaronder Almaty, Cali en Puerto Plata.

Veiligheid boven alles

Veiligheid heeft de hoogste prioriteit in alles wat we doen. Voor ons is het belangrijk dat luchtvaart de veiligste vervoerswijze ter wereld blijft. Dat vraagt om een cultuur van openheid waarin veiligheid gedijt, mensen niet schromen om veiligheidskwesties te melden, verbeteringen snel worden doorgevoerd en alle partijen zich blijven inzetten voor de hoogst mogelijke veiligheidsnormen.

Op het gebied van veiligheid hebben we in 2018 een aantal belangrijke stappen gezet. In samenwerking met Luchtverkeersleiding Nederland, luchtvaartmaatschappijen, afhandelaren en brandstofleveranciers is het Integral Safety Management System (ISMS) ingevoerd. Belangstellenden kunnen de Roadmap Veiligheidsverbetering Schiphol raadplegen; daarin is te zien welke maatregelen er zijn genomen om over de hele linie de veiligheidsnormen te verbeteren en de risico's nog verder te beperken. De op de Roadmap aangegeven studies en maatregelen zijn het resultaat van nieuwe en bestaande sectorinitiatieven die voortkomen uit aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en maatregelen die zijn voorgesteld door het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR).

Nationale en internationale samenwerking

Royal Schiphol Group is meer dan alleen Amsterdam Airport Schiphol; het is een netwerk van luchthavens waar ook Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport deel van uitmaken. De Nederlandse luchtvaartsector moet zich verenigen in een integraal systeem, waarbij ook Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport worden betrokken. Dankzij onze internationale deelnemingen in onder meer Groupe ADP (Aéroports de Paris), Brisbane Airport en JFK International Airport New York onderhouden we contacten met andere belangrijke economische centra in de wereld en kunnen we tot wederzijds voordeel kennis en ideeën uitwisselen.

Voor ons heeft kwaliteit drie dimensies: kwaliteit van de leefomgeving, kwaliteit van het netwerk en kwaliteit van service; quality of life, quality of network en quality of service.

Quality of life 

Schiphol wil duurzaam investeren in de relaties met zijn buren. Hiervoor werken Schiphol, de luchtvaartsector en omwonenden al samen.

We zullen maatregelen nemen die in het belang zijn van de omwonenden. Barrières moeten worden geslecht. Zo moet bijvoorbeeld de kloof tussen de perceptie en de berekening van geluid en tussen meting en berekening worden overbrugd. We zullen samen met de omliggende gemeenten actief werken aan beperking van geluidhinder en investeren in leefbaarheid.

De duurzaamste luchthaven

Schiphol wil de duurzaamste luchtvaarthub ter wereld worden, een ambitie die begint met een stip aan de horizon. Als luchtvaartsector zetten we in op schonere en geluidarmere vliegtuigen, nieuwe en duurzame brandstoffen en betere vliegroutes en procedures. In de nieuwe havengeldtarieven voor Schiphol is een financiële prikkel opgenomen die luchtvaartmaatschappijen aanmoedigt schonere en geluidarmere vliegtuigen in te zetten. In 2018 hebben airlines geïnvesteerd in nieuwe vliegtuigen, zoals de Airbus A320neo, de Boeing 737-800 MAX, de Airbus A350 en de Boeing 787 Dreamliner, die allemaal veel betere milieuprestaties leveren.

In oktober 2018 hebben Schiphol en de Nederlandse luchtvaartsector een actieplan aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met dat plan willen we duurzaamheid in de luchtvaartsector bevorderen. Twintig vervoersorganisaties en kennisinstellingen hebben de handen ineengeslagen om meer vaart te zetten achter bestaande ontwikkelingen ter vergroening van de luchtvaart. Ons streven is dat de Nederlandse burgerluchtvaart 35 procent minder CO2 uitstoot in 2030 (in Nederland), waarmee het niveau wordt teruggebracht naar dat van 2005.

Quality of network

Schiphol is uitstekend verbonden met de rest van de wereld: in 2018 waren we wat betreft directe verbindingen nummer twee in Europa. Nederland is inmiddels verbonden met ruim de helft (52 procent) van de economische centra wereldwijd en met meer dan driekwart (77 procent) van de economische centra in Europa.

Alle airlines leveren een bijdrage aan de netwerken van Schiphol en van onze regionale luchthavens. Doordat Schiphol een hubluchthaven is, heeft Nederland vergeleken met landen van vergelijkbare omvang een groter marktaandeel in intercontinentale en Europese transfers. De ontwikkeling van Schiphol na 2020 is momenteel onderwerp van discussie. Naar verwachting zal de politiek hierover in 2019 een beslissing nemen, alsmede over de opening in 2020 van Lelystad Airport in relatie tot Schiphol.

Quality of service

Schiphol staat wereldwijd bekend als een kwalitatief hoogwaardige luchthaven. De komende jaren investeren we ongeveer twee miljard euro in voorzieningen, waaronder in nóg slimmere en innovatievere processen.

In 2018 ging Vertrekhal 1 volledig op de schop. Overdag was alles 'business as usual', maar naar het eind van het jaar toe begon de mezzanine vorm te krijgen tijdens de nachten. De eerste contouren van de A-pier tekenen zich inmiddels af en we werken hard aan het ontwerp van de nieuwe terminal. In 2019 gaan we ook besluiten nemen over het NS-station en over investeringen in de landzijdige bereikbaarheid. Oplossingen op het gebied van digitale informatievoorziening, 'seamless flow' en de nieuwe CT-scans in de securityfilters zijn innovaties die nu al zorgen voor betere doorstroming van passagiers, en deze worden door reizigers zeer op prijs gesteld.

Al deze activiteiten vinden plaats in samenwerking met onze partners: airlines, afhandelaren, bouwbedrijven, businesspartners en overheidsorganisaties. De uitstekende samenwerkingsverbanden met publiek-private partijen zijn voor Schiphol een grote troef.

Wij doen al deze investeringen onder het motto Schiphol: altijd gereed, nooit voltooid. De dagelijkse dienstverlening gaat ondertussen gewoon door.

Multimodaal knooppunt

Schiphol is een multimodaal knooppunt waar alle vervoersstromen samenkomen. Voor korte afstanden zijn (inter)nationale treindiensten of andere duurzame vormen van vervoer van groot belang. Nederland beschikt over een klantgericht, snel en duurzaam vervoersysteem. Op een aantal routes tot een afstand van 700 kilometer is de trein een goed en milieuvriendelijk alternatief voor het vliegtuig. Dat blijkt wel uit het succes van de Eurostar en de Thalys.

Reizen met de trein kan echter nog aantrekkelijker worden gemaakt, bijvoorbeeld door snellere treinen in te zetten met betere verbindingen met Schiphol, en door het voor passagiers makkelijker te maken combi-tickets voor vliegtuig en trein te kopen. De bovengrondse uitbreiding van de Noord/Zuidlijn is een andere interessante mogelijkheid om Schiphol als multimodaal knooppunt verder te ontwikkelen. Dit zou ruimte scheppen voor internationale treinen in de Schipholtunnel. Er bestaan ook andere duurzame vormen van vervoer die verder kunnen worden ontwikkeld voor routes met kleinere aantallen reizigers.

Onze focus voor 2019

2019 wordt een belangrijk jaar. We gaan de Roadmap Veiligheidsverbetering Schiphol in de praktijk brengen, belangrijke capaciteitsprojecten realiseren, de 'passenger journey' verbeteren en vernieuwen, en een nieuwe reeks duurzame initiatieven ontplooien. Het Schiphol-team doet dit in samenwerking met al onze private en publieke partners en in dialoog met onze omgeving.

Dick Benschop
President & CEO van Royal Schiphol Group

Volgende:

Belangrijke
gebeurtenissen
in het verslagjaar