Directie: Biografieën

D.A. Benschop

(1957, Nederlandse nationaliteit)

President-Directeur & CEO

sinds 1 mei 2018

Eerste termijn loopt af op 30 april 2022

  • Voorzitter van het bestuur van het Oranjefonds
vConsumer Products & Services
RReal Estate

A. van den Berg

(1963, Nederlandse nationaliteit)

Lid Directie/CCO

sinds 1 april 2016

Eerste termijn loopt af op dinsdag 31 maart 2020

aAlliances & Participations

J.T.M. van der Meijs

(1966, Nederlandse nationaliteit)

Lid Directie/CFO

sinds 1 mei 2017

Eerste termijn loopt af op vrijdag 30 april 2021

  • Non-executive lid van de Board of Directors van Groupe ADP
  • Non-executive Director Supervisory Board en voorzitter Audit Committee van Kendrion N.V.
2Aviation

B.I. Otto

(1963, Nederlandse nationaliteit)

Lid Directie/COO

sinds 1 september 2014

Eerste termijn loopt af op vrijdag 31 augustus 2018

  • Lid Raad van Commissarissen Eindhoven Airport N.V.
  • Voorzitter Stuurgroep Beveiliging en Publieke Veiligheid Schiphol Group
  • Voorzitter Veiligheidsplatform Schiphol

Opgemerkt wordt dat de eventuele beloning van directieleden met betrekking tot commissariaten in groepsmaatschappijen door de onderneming wordt ontvangen, niet door het betreffende directielid.


De heer J.A. Nijhuis (1957, Nederlandse nationaliteit) was President-Directeur & CEO vanaf 1 januari 2009. De heer Nijhuis heeft Schiphol Group per 1 juni 2018 verlaten en is opgevolgd door de heer Benschop. Tijdens zijn dienstverband was de heer Nijhuis lid van de ACI Europe Board en de ACI World Governing Board. De heer Nijhuis is nog steeds non-executive lid van de Board of Directors van Groupe ADP en non-executive lid van de Board of Directors van Brisbane Airport Corporation PTY Ltd. Deze functies zullen in maart 2019 aan de heer Benschop worden overgedragen. De heer Nijhuis is bestuurslid en commissaris van diverse ondernemingen in Nederland.

Aanpassing portefeuilleverdeling directieteam
Met ingang van 1 maart 2019 is de portefeuilleverdeling van het directieteam aangepast. Aan de portefeuille van de heer Benschop is innovatie toegevoegd. Mevrouw Van der Meijs is verantwoordelijk voor de nieuw opgerichte afdeling Internationaal. Aan de portefeuille van mevrouw Otto zijn Consumer Products & Services en Digital toegevoegd. De heer Van den Berg is verantwoordelijk voor alle grote projecten en IT.

Volgende:

Eigendomsstructuur
en compliance